Od dnia 16.04 do 10.12.2018r. będzie realizowany program polityki zdrowotnej:
"Terapia przeciwobrzękowa dla kobiet po mastektomii na lata 2016-2018"

Amazonki - Radomianki z obrzękiem limfatycznym prosimy
o zgłaszanie się pod nr tel. 606-164-526.

Realizatorem programu jest mgr Teresa Wojciechowska.

Program realizowany jest w Klubie Osiedlowym „Ustronie”

Radom ul. Sandomierska 14

Program jest współfinansowany przez Gminę Miasta Radomia.